ILMU SHALAWAT NURIDZ DZATI

MEMBANGKITKAN ENERGI SPIRITUAL SEJATI BERMANFAAT UNTUK:


PERISAI DIRI DARI SEGALA MARABAHAYA,
PERISAI DIRI DARI SEGALA MACAM PENYAKIT
PERISAI DIRI DARI SEGALA SENGKALA JODOH,
PERISAI DIRI DARI SEGALA KESEMPITAN RIZQI,
PERISAI DIRI DARI SEGALA MACAM KESULITAN HIDUP,
MEMBUKA PINTU KESUKSESAN DAN KEBERUNTUNGAN,
MEMPERKUAT KEIMANAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YME

Lafadz sholawat Nuridz dzati disusun oleh Imam Syadzali, kata beliau satu sholawat nilainya sama dengan 100.000 sholawat. Gunanya ialah untuk menghilangkan segala macam kesusahan, untuk membuka pintu rizqi dan memudahkannya. Dibaca paling sedikit 3 x setelah shalat fardlu

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN NUURIDZ DZAATII WASSIRRIS SAARII FII SAAIRIL ASMAAI WASHSHAFAATI WA’ALAA AALIHII WA SHAHBIHII WASALLIM

Artinya:

Ya Allah berikanlah rahmat keselamatan dan berkah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW merupakan cahaya Dzat (Allah) dan merupakan rahasia yang mengalir pada seluruh nama dan sifat dan berikanlah pula salam sejahtera, barokah atas keluarganya dan para sahabatnya.

Comments are closed.